Gratis verzending vanaf € 60,- Veilig achteraf betalen via AfterPay vanaf € 24,50 Webwinkelkeur Telefoon:0118 49 19 49

Algemene Voorwaarden Just Flow en Flow Remedies, versie 2 december 2019

N.B. Overal waar Just Flow staat betreft het ook Flow Remedies. Voor de leesbaarheid van dit document is gekozen om alleen Just Flow te vermelden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Just Flow en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Just Flow en haar klanten, met uitsluiting van de door de klant gehanteerde eigen algemene voorwaarden indien het een bedrijfsmatige klant betreft.

Beschikbaarheid algemene voorwaarden

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Just Flow voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Bestellen

Je kunt je bestelling opgeven via de webwinkel, via e-mail of telefonisch. Just Flow is gevestigd in Vlissingen, Bizetlaan 5, 4384 KP. Het inschrijfnummer bij de KvK is 22061713, het BTW-nummer NL001754955B85

Het correspondentie-adres is:
Just Flow
Bizetlaan 5
4384 KP Vlissingen

Een bestelling wordt gereserveerd tot ontvangst van de betaling. Na betaling wordt een bestelling zo spoedig mogelijk verzonden. Concreet houdt dit in de werkdag van ontvangst van betaling of de werkdag erop volgend, behoudens overmacht zoals bijvoorbeeld niet leverbare artikelen, ziekte of bedrijfsschade. In voorkomende gevallen wordt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van een eventuele vertraging.

Na 2 weken komt een gereserveerde, onbetaalde bestelling automatisch te vervallen, tenzij anders afgesproken. Verder behoudt Just Flow zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Betaling

Je kunt op verschillende manieren betalen, het volledige overzicht vind je op de pagina betaalmethoden.

Je kunt o.a. vooruit betalen via iDeal, PayPal of bankrekening (het bankrekeningnummer is: NL49RABO 0 14.33.58.480 tnv Just Flow in Vlissingen), en als je liever achteraf betaalt kun je dat doen door gebruik te maken van AfterPay (alleen voor Nederland). Vanwege de kosten geldt hier een minimum bestelbedrag van 20 euro exclusief verzendkosten.

Zodra je betaling (of de goedkeuring van AfterPay) binnen is gaat je bestelling op de post. Van elke wijziging in de status van je bestelling krijg je bericht via e-mail.

Goederen blijven het eigendom van Just Flow tot het moment dat de betaling ontvangen is.

Aansprakelijkheid

Just Flow is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het verkeerd bewaren, gebruiken of behandelen van haar producten.

Just Flow is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Just Flow . Just Flow is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

Mocht Just Flow wel aansprakelijk zijn voor enige (in)directe schade, dan is die schade in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende artikel.

Met betrekking tot de edelsteen-artikelen: edelstenen zijn een natuurproduct en daarom kunnen onderling verschillen in kleur bestaan, evenals lijntjes, wolkjes, breuklijntjes en putjes.

Het gebruik van de producten en de informatie op de websites van Just Flow is volledig voor eigen risico. Raadpleeg bij gezondheidsklachten van welke aard dan ook altijd een arts of therapeut. De op de websites van Just Flow aangeboden producten zijn geen vervanging voor een professionele (dieren)(arts)behandelingen. Daarom kan Just Flow nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het niet of niet op tijd zoeken van medische/professionele hulp.

Websites Just Flow

Just Flow sluit elke aansprakelijk voor welke vorm van directe of indirecte schade uit die voortvloeit uit het gebruik van, en het al dan niet succesvol contact leggen met haar websites. Just Flow is ook in geen enkel geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiële, immateriële en financiële schade die al dan niet mocht plaatsvinden door het gebruik van de beschikbaar gestelde software en documenten op haar websites.

Links

De websites van Just Flow bevatten links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Just Flow geen verantwoordelijkheid dragen. Het beschikbaar stellen van websites van derden is een service en geen vereiste of onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.

Ontbinding van de overeenkomst

Als je een bestelling plaatst bij Just Flow, verbind je je in principe de bestelling af te nemen en verbindt Just Flow zich het gekochte te leveren. Toch kan het voorkomen dat je je bedenkt. Een bestelling kan dan onder de volgende voorwaarden geannuleerd worden:  je maakt gebruik van je recht op 14 dagen bedenktijd na ontvangst van je bestelling en meldt binnen die termijn dat je je bestelling wilt annuleren. Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om de terug te sturen artikelen daadwerkelijk te verzenden
 Als je betaling na 2 weken niet ontvangen is.
 Als een artikel onverhoopt niet op voorraad is en niet binnen de gewenste tijdslimiet aan je geleverd kan worden.
 Als een verzonden bestelling onafgehaald of geweigerd retour komt.
 Gewoon in goed onderling overleg.


Handelsmerken

Flow Remedies en Miron zijn beschermde handelsmerken. Met betrekking tot de producten van Flow Remedies: het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en/of contractuele overeenkomst de remedies en sprays van Flow Remedies onder een andere naam te verkopen (private labeling), zowel in oorspronkelijke als in verdunde of aangepaste vorm. Bij vermoeden dat dit zonder toestemming gebeurt behoudt Just Flow zich het recht voor een gedane bestelling te annuleren en de transactie terug te draaien. Indien nodig worden hiertegen stappen ondernomen.

Retourneren

Het terugzenden van artikelen is uiteraard mogelijk indien dit binnen 14 dagen na ontvangst gemeld wordt, artikelen voor zover mogelijk in de originele verpakking zitten en in originele staat zijn. Je hebt daarna nog 14 dagen om je bestelling retour te sturen. Opgaaf van reden is niet nodig.

Remedies worden alleen retour genomen met onverbroken sluiting.

Verzendkosten voor een normale retourzending zijn voor je eigen rekening, waarbij geldt dat je bij het terugsturen van je volledige bestelling ook de verzendkosten die je betaald hebt bij het plaatsen van je bestelling terugkrijgt.

Voor pakketpost binnen Nederland kun je een retourlabel aanvragen waarmee je de zending zonder verdere kosten op een PostNL pakketpunt kunt afgeven (Let op: Dit label is 5 dagen geldig terwijl je 14 dagen de tijd hebt om je bestelling terug te sturen. Vraag het daarom aan op het moment dat je je bestelling daadwerkelijk gaat versturen). Als je gebruik maakt van het retourlabel ontvang je de verzendkosten die je betaald hebt bij het plaatsen van je bestelling niet terug, omdat Just Flow dan de retourzending betaalt. Dit is in bijna alle gevallen voordeliger dan zelf de retourzending voor je rekening nemen.

Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd en eventuele strafport wordt in voorkomende gevallen in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Deze bepaling is niet van toepassing indien het om een klacht gaat, echter alleen als er van tevoren overleg is geweest over de aard van de klacht en het retourzenden. Als het om een klacht zijn de kosten voor het retourzenden van het artikel waar de klacht betrekking op heeft voor Just Flow.

Een terugbetaling wordt voorzover mogelijk gedaan via dezelfde betaalmethode die gebruikt is bij het plaatsen van je bestelling. Wettelijk gezien ontvang je de terugbetaling binnen 14 dagen, in de praktijk zal dit veelal binnen 3 dagen na ontvangst van je retourzending zijn.

Als een verzonden bestelling retour komt omdat hij geweigerd of niet afgehaald is, wordt dit gezien als een retourzending en als dusdanig behandeld. De kosten van het heenzenden worden niet vergoed als er door de vervoerder kosten in rekening gebracht worden voor het retourneren van het pakket aan Just Flow.Klachten

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en soms lopen dingen wel eens heel anders dan gepland en gewenst. Neem bij klachten eerst contact met ons op, via klantenservice@justflow.nl en dan overleggen we over een passende oplossing. Mochten we er samen echt niet uit komen, dan is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Het adres hiervan is http://ec.europa.eu/odr en je kunt er terecht wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is.

In bijna alle gevallen moet het wel lukken er samen uit te komen, maar het kan een fijn gevoel zijn als je weet dat nog ergens anders terecht kunt als dat onverhoopt niet zou lukken..

Edelstenen zijn natuurproducten en door het gebruik ervan kan het voorkomen dat een edelsteen dof wordt of zelfs barst. Dit wordt veroorzaakt door de wisselwerking tussen de steen en de gebruiker. De steen geeft zijn energie af en neemt energie uit de omgeving op. Het is daarom noodzakelijk stenen regelmatig energetisch te reinigen en te ontladen met een methode die bij de steen past, om te voorkomen dat ze dof worden of kapot gaan. Daarom is het niet mogelijk edelsteen-artikelen terug te sturen met deze gebreken.

Geopende flesjes remedies worden niet retour genomen. Probeer daarom eerst één flesje uit om te bepalen of het je bevalt.
© 2013-heden Magento, Inc, Just Flow, Flow Remedies. Alle rechten voorbehouden. KvK: 22061713. BTW: NL001754955B85