NL Storefront      English Storefront      Account     
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen/afrekenen (0)

Je hebt nog geen producten in je winkelwagen gezet.

Disclaimer voor www.justflow.nl


Just Flow (Kamer van Koophandel: 22061713), hierna te noemen Just Flow, verleent u hierbij toegang tot www.justflow.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Just Flow behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 

Beperkte aansprakelijkheid


Just Flow spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig, onbeschikbaar en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid en beschikbaarheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Just Flow. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Just Flow.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Just Flow nimmer aansprakelijkheid aanvaarden omdat de inhoud daarvan buiten haar controle ligt.

Just Flow is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of schade, waaronder zonder beperking indirect of aanzienlijk aanzienlijke schade, of schade die voortkomt uit het verlies van data of verdiensten, ontstaan door het verbinden met en gebruik maken van deze website.
 

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Just Flow en haar licentiegevers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
 

Remedies en edelstenen


De wet stelt heel duidelijk dat edelstenen en remedies nooit geneesmiddelen zijn. Ze hebben meer een energetisch / spiritueel effect dat gebaseerd is op overlevering, traditie en algemeen geaccepteerde ideën. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De informatie op deze site is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden

Remedies en edelstenen zijn ook nooit een vervanging voor een medische behandeling. Ze zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning en aanvulling. Indien je gezondheidsproblemen hebt word je met klem aangeraden een gekwalificeerde professional te raadplegen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd
Deze website gebruikt cookies voor een goede werking van de website en voor het bijhouden van anonieme productstatistieken, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.
Accepteer geselecteerde cookies