Gratis verzending vanaf € 60,- Veilig achteraf betalen via AfterPay vanaf € 24,50 Webwinkelkeur Telefoon:0118 49 19 49

Over privacy kunnen we heel kort zijn:

De gegevens die je aan Just Flow verstrekt zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Het spreekt voor zich dat persoonlijke gegevens alleen zullen worden gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en voor het verzenden van de nieuwsbrief als je dat hebt aangegeven in je persoonlijke informatie, en nooit zullen worden verstrekt of verkocht aan derden, tenzij dat nodig is voor het correct afhandelen van je bestelling.

Natuurlijk is er ook de lange versie:

Welke gegevens verzamelen we? Oftewel: wat doen we met je gegevens?


In het kort: je bestelling vastleggen en versturen en je de nieuwsbrief sturen als je hebt aangegeven dat je die wilt ontvangen.

Je naam, adresgegevens, e-mail adres, telefoonnummer en, als je het hebt ingevuld, BTW nummer worden opgeslagen in de database. Een BTW nummer is alleen nodig voor zakelijke klanten. Je telefoonnummer is een optioneel veld, maar het kan handig zijn voor vragen over je bestelling en voor de notificatie als je voor Pakje Gemak van PostNL kiest.

Hieronder worden de bedrijven vermeld die gegevens verwerken voor Just Flow. De naam van het bedrijf is een link die leidt naar het privacy statement en/of de verwerkersovereenkomst.

Deze gegevens en de gegevens van je bestelling worden via een beveiligde koppeling van een derde partij (Dealer4Dealer) overgezet naar ons boekhoudprogramma Exact, waar we ze voor de wettelijke termijn van 7 jaar moeten bewaren. De Privacy Statement en de voorwaarden voor Exact online vormen samen de verwerkersovereenkomst. Door de directe koppeling worden er geen prints van facturen meer bewaard. De facturen van de afgelopen jaren worden vernietigd (versnipperd en verbrand) zodra de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verlopen is. Ordergegevens in de webwinkel worden periodiek opgeschoond, ongeveer eens per jaar, maar je mag altijd vragen ze anoniem te maken.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je registratiegegevens te verwijderen. Dit kun je zelf regelen op je klantpagina, evenals het downloaden en anonimiseren van je gegevens. Dit kan wel alleen voor voltooide/geannuleerde bestellingen. Als je zonder registratie besteld hebt kun je altijd mailen naar klantenservice@justflow.nl, op je eerste verzoek worden je gegevens dan uit de webwinkel verwijderd. Dit is definitief en niet terug te draaien.

Voor het verzenden van je bestelling worden je naam en adresgegevens en je e-mail adres overgedragen aan de relevante verzendpartner, via een beveiligde webapplicatie. PostNL (zowel pakketten als traceerbare briefpakjes) en DHL gaan in bijna alle gevallen via Shops United (www.shops-united.nl en heel af en toe rechtstreeks via de website van PostNL ). Bij buitenlandse bestellingen wordt ook het telefoonnummer doorgegeven als dat beschikbaar is. Shops United bewaart de adresgegevens 3 maanden voor het geval er een navraag gedaan moet worden, daarna worden ze verwijderd.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief worden je naam en e-mail adres doorgezet naar de MailChimp app (www.mailchimp.com). De site van Mailchimp is in het Engels, en hier kun je vinden dat ze gecertificeerd zijn om EU data te verwerken en hoe ze met die data omgaan. Transactie-e-mails worden verzonden via de beveiligde service van Mailjet. Ook zij zijn GDPR/AVG gecertificeerd.

Voor betalen wordt gebruik gemaakt van betaalprovider Mollie. Bij PayPal is je e-mail adres je rekeningnummer, en verder krijgen we daar ook je verzendadres nog een keer doorgestuurd. PayPal en Mollie vallen onder dezelfde wetten en toezicht als een bank of andere betaalinstantie. Voor achteraf betalen wordt gebruikt gemaakt van AfterPay. Deze methode is alleen beschikbaar voor Nederland. AfterPay verwerkt je persoonsgegevens om de betaling van je bestelling af te ronden. Meer informatie hierover vind je op de website van Afterpay. Het privacy statement en de betaalvoorwaarden vind je in de footer onderaan elke pagina.

Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website (je kunt je openbare gegevens aanpassen als je wilt). In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te vragen. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Daarnaast worden vanaf het moment dat je inlogt of de afrekenprocedure start alle gegevens versleuteld verstuurd over een beveiligde verbinding. Dit houdt in dat gegevens onbruikbaar zijn voor iemand die het onverhoopt voor elkaar krijgt ze onderweg te onderscheppen. Ook aan de administratie-kant van de webwinkel wordt er uitsluitend gewerkt met een beveiligde verbinding en 2-factor authenticatie.

Cookies op deze site worden gebruikt voor het correct afhandelen van je bestelling en voor het optimaliseren van de webwinkel en het bijhouden van anonieme statistieken.

De meeste cookies die geplaatst worden zijn afkomstig van het webwinkelscript. Ze zijn nodig om de inhoud van je winkelwagentje mee te nemen als je naar de volgende pagina gaat, om voorkeuren te onthouden die niet in de database vastgelegd worden en om te zorgen dat je bestelling goed wordt verwerkt. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld via cookies of overgedragen aan derden. Enkele statistieken, zoals bekeken en verkochte artikelen, worden door de webwinkel bijgehouden, verder worden er geen statistieken verzameld

De chatfunctie wordt geleverd door Tawk.to.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken op klantenservice@justflow.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Just Flow. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken

Vragen?

Voor vragen kun je altijd contact opnemen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar klantenservice@justflow.nl.

Lijst van cookies die we verzamelen

De tabel hieronder geeft een overzicht van de cookies die de webwinkel zelf gebruikt en welke informatie ze opslaan.

Cookie Naam Cookie Omschrijving
FORM_KEY Slaat een willekeurig gegenereerde sleutel op om vervalste verzoeken te voorkomen.
PHPSESSID Je sessie ID op de server.
GUEST-VIEW Staat je toe je bestellingen te bekijken en te wijzigen als je niet ingelogd bent.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over je winkelwagentje en bekeken artikelen als je aangevinkt hebt om dit langer te onthouden.
STF Informatie over producten die je naar vrienden gemaild hebt.
STORE Het winkelfront of de taal die je geselecteerd hebt
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een bezoeker toestaat om cookies op te slaan.
MAGE-CACHE-SESSID Zorgt ervoor dat inhoud in de browsercache wordt opgeslagen om pagina's sneller te helpen laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Zorgt ervoor dat inhoud in de browsercache wordt opgeslagen om pagina's sneller te helpen laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Zorgt ervoor dat inhoud in de browsercache wordt opgeslagen om pagina's sneller te helpen laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Zorgt ervoor dat inhoud in de browsercache wordt opgeslagen om pagina's sneller te helpen laden.
SECTION-DATA-IDS Zorgt ervoor dat inhoud in de browsercache wordt opgeslagen om pagina's sneller te helpen laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Zorgt ervoor dat inhoud in de browsercache wordt opgeslagen om pagina's sneller te helpen laden.
X-MAGENTO-VARY Zordt ervoor dat inhoud in de servercache wordt opgeslagen om pagina's sneller te helpen laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Zorgt voor vertaling van inhoud in andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Zorgt voor vertaling van inhoud in andere talen.


Hieronder kun je zien voor welke cookies je toestemming gegeven hebt en desgewenst de instellingen aanpassen:

© 2013-heden Magento, Inc, Just Flow, Flow Remedies. Alle rechten voorbehouden. KvK: 22061713. BTW: NL001754955B85